Monday, July 1, 2013

Kutse: 4. juulil 2013 kell 19:00 (kliima/ilma)Manipulatsiooni KunstiFestivali avamine!


MTÜ Kodanikeühendus Puhas Taevas esitleb: Neljapäeval, 4. juulil 2013 kell 19:00 Keila-Joa raketibaasis (kliima/ilma)Manipulatsiooni KunstiFestivali avamine! Tegemist on uue alternatiivse eelarvevaba ja mittetulundusliku kunstisündmusega, mis esitleb kaasaegset chemtraili ja kliimamanipulatsioonide monokromaatilist trüki- ja fotokunsti.

Rohkem informatsiooni:
http://www.puhastaevas.ee/kutse-4-juulil-2013-kell-1900-keila-joa-raketibaasis-kliimailmamanipulatsiooni-kunstifestivali-avamine/

---

(Weather)Manipulation Art Festival: 2013,  facebook leht/page:
https://www.facebook.com/events/368667713252964/

This is new climategate, an alternative international nonprofit and low budget art event, representing contemporary monochromatic prints and photography, launching 4. July 2013, 7:00 pm.

_ _ _

Kodanikeühendus Puhas Taevas & Chemtrail Eesti facebook grupp2013 aasta alguses loodi tänu Eesti aktiivsetele loodusteadlikele inimestele Chemtrail Eesti facebook grupp. https://www.facebook.com/groups/377620902345116/ 

Grupis on hetkel kokku 837 liiget. Aktiivsem osa neist kliimamanipulatsiooni huvilistest on tänaseks liitunud Kodanikeühendus Puhas Taevas tegevusega ja uurivad Eesti chemtrail fenomeni nähtust ja tagajärgi. Läbi on viidud ka esimesed laboritestid Eestist võetud veeproovidest. Koondatud informatsioon ühenduse tegevusest asub samanimelise MTÜ kodulehel:
http://www.puhastaevas.ee/

_ _ _